Utworzono: 2016-03-09

Serwisowanie windy dla osób niepełnosprawnych

Pod pojęciem windy dla osób niepełnosprawnych kryją się obecnie różne urządzenia służące do transportu osób mających trudności z poruszaniem się. Wymienić tutaj można krzesełka schodowe, platformy przyschodowe oraz podnośniki pionowe - każde z tych urządzeń jest traktowane jako urządzenie dźwigowe podlegające pod podobny zestaw norm i przepisów - w tym przede wszystkim Dyrektywa Maszynowa 2006/42/EC. Co prawda różne rodzaje wind mają różne cechy, właściwości i możliwości, jednak niezaprzeczalnym faktem, który stanowi wspólny mianownik tych wszystkich urządzeń jest to, że służą one do transportowania ludzi starszych i niepełnosprawnych.

Serwisowanie windy dla osób niepełnosprawnych Zgodnie z przepisami prawa polskiego i europejskiego urządzenia dźwigowe, czyli właśnie windy dla niepełnosprawnych podlegają pod nadzór techniczny UDT. Dodatkowo urządzenia te muszą być regularnie serwisowane - i to właśnie na temat chciałbym napisać poniżej kilka zdań.
Niestety dosyć spora liczba użytkowników wind wychodzi z założenia, że po zamontowaniu (i czasami po odbiorze technicznym) urządzenia można go używać przez nieskończenie długi okres czasu - co też zresztą próbują robić, aż do pierwszej usterki. Takie osoby nie zdają sobie sprawy, że winda (podobnie jak wiele innych urządzeń, jak chociażby samochody, piece CO, itp) powinna być regularnie serwisowana.
Okres serwisowania powinien być podany w dokumentacji techniczno-ruchowej urządzenia - dokumentacja DTR do windy dla niepełnosprawnych. Jeżeli nie ma tam jasno określonego czasu po jakim należy sprawdzić urządzenie dźwigowe, to zgodnie z przepisami prawa należy tę czynność wykonywać co 30 dni. Tak skonstruowane regulacje mają zapobiec nieszczęśliwym wypadkom - chcąc aby urządzenie było sprawne i mogło w sposób bezpieczny przewozić osoby mające trudności z poruszaniem się powinno być regularnie serwisowane.

Serwisowanie krzesełek schodowych

Krzesełka schodowe, to również swego rodzaju winda - często zresztą urządzenia te nazywane są windami schodowymi. Pomimo, że krzesełka dźwigowe to znacznie mniejsze urządzenia niż typowe windy, to podlegają one pod te same przepisy (prawne i techniczne) co duże windy i platformy schodowe.
Krzesełka schodowe powinny mieć wystawioną przez producenta deklarację zgodności, czyli dokument potwierdzający, że dane urządzenie zostało wyprodukowane zgodnie z odpowiednimi normami i spełnia ona założenia dyrektywy maszynowej. W dokumentacji technicznej krzesełka schodowego powinien być podany także okres, co jaki należy urządzenie sprawdzić.
Serwisowanie powinno być przeprowadzone przez osobę posiadającą uprawnienia do wykonywania tego rodzaju czynności - takie uprawnienia wydaje UDT - Urząd Dozoru Technicznego. Serwisant powinien także prowadzić książkę serwisową dla danego urządzenia dźwigowego, gdzie notowane są wszystkie czynności jakie zostały wykonane podczas poszczególnych przeglądów/serwisów.

Niestety najczęściej to użytkownicy prywatni zaniedbują obowiązek jakim jest serwisowanie windy. Zgodnie z przepisami prawa, to właśnie na właścicielu urządzenia spoczywa obowiązek aby było ono serwisowane. To właściciel lub użytkownik powinni zadbać o to, aby winda, której używają była sprawna i bezpieczna - w tym celu należy zlecić osobie uprawnionej regularną konserwację posiadanego krzesełka schodowego. Mówiąc kolokwialnie - krzesełko dźwigowe wozi ludzi i chcąc aby było to bezpieczne powinno być ono regularnie serwisowane. Dzięki temu jest pewność, że urządzenie jest bezpieczne.
Jakże często okazuje się, że dane urządzenie nie było sprawdzane przez 2 lub 3 lata - najczęściej właściciel windy mówi "Przecież wszystko działa". To niestety tylko złudne poczucie bezpieczeństwa - winda (krzesełko schodowe), które nie jest raz na jakiś czas gruntownie sprawdzone może w każdej chwili się zepsuć. Może podczas jazdy stanąć i wówczas mamy ogromny problem.
Krzesełka schodowe z racji tego, że najczęściej są użytkowane przez jednego lub dwóch użytkowników mają okres serwisowania co kwartał lub co pół roku. Dzięki temu koszty serwisowania nie są duże. W ostateczności, jeżeli urządzenie jest zainstalowane w środku budynku i nie jest zbyt intensywnie użytkowane można tego rodzaju urządzenia sprawdzić nawet raz na 12 miesięcy.

Oprócz tego, że serwisowanie windy dla niepełnosprawnych jest wymagane prawem to także producent oraz sprzedawca stawiają ten wymóg przed użytkownikami krzeseł i platform schodowych. Chcąc zachować gwarancję należy urządzenie serwisować. Z pewnością tego rodzaju zapisy znajdziecie drodzy czytelnicy w swoich umowach zakupu windy.
Jeżeli chodzi o koszty serwisu, to zależą one od wielu czynników i tak naprawdę to reguluje je rynek - niemniej jednak mogą się one wahać w granicach 200-300 zł.
Bardzo często jest tak, że jeżeli okaże się, iż urządzenie się zepsuło, a nie było ono serwisowane regularnie to wówczas koszt naprawy i przywrócenia go do używalności będzie znacznie wyższy niż nawet dwuletni koszt serwisowania.

Reasumując - zachęcamy Was, nasi czytelnicy do regularnego serwisowania waszych wind - zlećcie raz na jakiś czas specjaliście gruntowne sprawdzenie waszego krzesełka schodowego lub platformy. Dzięki temu będziecie jeździli tymi urządzeniami znacznie spokojniej i dłużej.

 

ciekawostki

Jak zrobić windę z krzesełka schodowego?

Krzesełko schodowe powstało z myślą o likwidowaniu barier architektonicznych, z którymi mierzą się osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. ...

zobacz więcej
Krzesełka schodowe do transportu osób po schodach

Schody stanowią barierę architektoniczną, która często uniemożliwia osobom niepełnosprawnym samodzielne poruszanie się po domu. ...

zobacz więcej
Odbiór techniczny windy schodowej

Zgodnie z polskim i europejskim prawem urządzenia do transportu osób, w szczególności osób niepełnosprawnych podlegają pod tzw. "pełny dozór techniczny." ...

zobacz więcej

zobacz wszystkie