Utworzono: 2016-03-09

PFRON dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie do zakupu sprzętu pozwalającego zniwelować barierę architektoniczną to ciągle poniekąd temat tabu. W niniejszym artylule postaramy się nieco przybliżyć zagadnienia związane z likwidacją barier i dofinansowaniem PFRON w roku 2015, tym bardziej, że wielkość dofinansowania w obecnym roku może wynosić nawet 95% wartości całkowitej projektu.

PFRON dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Po pierwsze i przede wszystkim warto zdawać sobie sprawę z tego, że dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z dostawą i montażem windy dla osoby niepełnosprawnej, które zostały poniesione przed przyznaniem owego dofinansowania.
W praktyce oznacza to, iż PFRON nie zwróci nam poniesionych wcześniej kosztów - urządzenie do transportu osoby niepełnosprawnej powinniśmy zakupić dopiero po przyznaniu środków finansowych i podpisaniu umowy z urzędem.

Zgodnie z prawem i podstawowymi założeniami PFRON z jego środków mogą zostać dofinansowane projekty niwelujące bariery architektoniczne, techniczne i bariery w komunikowaniu się. To na czym się skupimy poniżej to bariery architektoniczne, za które uznawane są wszystkie utrudnienie, które występują w budynku zamieszkiwanym przez osobę niepełnosprawną oraz w najbliższej jego okolicy. Owe utrudnienia techniczne i konstrukcyjne z reguły uniemożliwiają (w całości lub w pewnym stopniu) swobodne poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim.
Głównym celem dofinansowania PFRON do likwidacji barier architektonicznych jest poprawa jakości życia i zwiększenie poziomu integracji społecznej i zawodowej.

Kto może starać się o uzyskanie takiego dofinansowania? Otóż przede wszystkim osoby fizyczne, które posiadają 1 lub 2 stopień niepełnosprawności. Z tych środków nie mogą skorzystać firmy i instytucje.
Chcąc starać się o dofinansowanie należy być zameldowanym w lokalu, w którym bariera architektoniczna ma zostać zlikwidowana oraz jeżeli to nie jest nasz lokal w całości trzeba posiadać zgodę właściciela tego lokalu na niwelację takowej bariery.
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można pobrać z MOPS lub PCPR - tam też należy składać wypełnione wnioski, do których należy załączyć: orzeczenie o stanie niepełnosprawności, oświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o zameldowaniu, kosztorys na prace związane z likwidacją bariery architektonicznej.

Ile pieniędzy można otrzymać z PFRON? Otóż maksymalna wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych z reguły może wynosić 80 % całkowitych kosztów projektu, ale z drugiej strony nie może to być więcej niż piętnastokrotne przeciętne wynagrodzenie w Polsce w danym roku. W obecnym roku 2015 wielkość dofinansowania może wynosić nawet 95% - to bardzo dużo.
Dofinansowaniem nie mogą być objęte urządzenia, które już wcześniej zostały zakupione w takiego dofinansowania. Nie należy również rozpoczynać jakichkolwiek prac związanych z niwelowaniem danej bariery architektonicznej przed przyznaniem dofinansowania.
Można oczywiście starać się o pomoc w sfinansowaniu pozostałej kwoty przez inne instytucje, w szczególności przez różnego rodzaju fundacje. Co to dokładnie oznacza - bazując na konkretnym przykładzie i zakładając, że cena krzesełka schodowego wynosi około 6 000 zł można otrzymać z PFRON ok 4800 zł, a pozostałą kwotę 1200 zł można starać się sfinansować ze środków fundacji np. "Zdążyć z Pomocą" lub "Polsat".

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie jest zawierana umowa pomiędzy urzędem miasta lub starostwem a osobą wnioskującą. Umowa określa wielkość dofinansowania oraz czas w jakim należy zakończyć prace związanie w likwidacją bariery.
Po zakończeniu prac należy powiadomić urząd oraz przekazać kosztorys powykonawczy. Środki finansowe najczęściej są przekazywane bezpośrednio do firmy dostarczającej urządzenie.

Przedstawiamy poniżej galerię zdjęć pokazujących krzesełka i platformy schodowe oraz windy dla niepełnosprawnych, których zakup i montaż został dofinansowany przez PFRON.

 

ciekawostki

Jak pokonać schody z wózkiem inwalidzkim - cena windy dla niepełnosprawnych

Osoby w pełni sprawne nawet nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele schodów pokonują codziennie. Kilka stopni w pracy lub szkole, dwa stopnie schodów do sklepu spożywczego lub nawet ze ...

zobacz więcej
Zewnętrzne windy dla niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś osobą mającą trudności z samodzielnym poruszaniem się lub znasz taką osobę i chcesz jej pomóc to zapewne już nieraz rozważałeś temat zniwelowania istniejącej barier ...

zobacz więcej
Krzesło dźwigowe Acorn Superglide 130

Windy przyschodowe są to urządzenia wykorzystywane do przemieszczania osób niepełnosprawnych i starszych wzdłuż schodów. Dosyć często korzystają z tych urządzeń (krzesełek dźwigowy ...

zobacz więcej

zobacz wszystkie