Utworzono: 2016-03-09

PFRON dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych

Dofinansowanie do zakupu sprzętu pozwalającego zniwelować barierę architektoniczną to ciągle poniekąd temat tabu. W niniejszym artylule postaramy się nieco przybliżyć zagadnienia związane z likwidacją barier i dofinansowaniem PFRON w roku 2015, tym bardziej, że wielkość dofinansowania w obecnym roku może wynosić nawet 95% wartości całkowitej projektu.

PFRON dofinansowanie do likwidacji barier architektonicznych Po pierwsze i przede wszystkim warto zdawać sobie sprawę z tego, że dofinansowanie nie obejmuje kosztów związanych z dostawą i montażem windy dla osoby niepełnosprawnej, które zostały poniesione przed przyznaniem owego dofinansowania.
W praktyce oznacza to, iż PFRON nie zwróci nam poniesionych wcześniej kosztów - urządzenie do transportu osoby niepełnosprawnej powinniśmy zakupić dopiero po przyznaniu środków finansowych i podpisaniu umowy z urzędem.

Zgodnie z prawem i podstawowymi założeniami PFRON z jego środków mogą zostać dofinansowane projekty niwelujące bariery architektoniczne, techniczne i bariery w komunikowaniu się. To na czym się skupimy poniżej to bariery architektoniczne, za które uznawane są wszystkie utrudnienie, które występują w budynku zamieszkiwanym przez osobę niepełnosprawną oraz w najbliższej jego okolicy. Owe utrudnienia techniczne i konstrukcyjne z reguły uniemożliwiają (w całości lub w pewnym stopniu) swobodne poruszanie się osobie na wózku inwalidzkim.
Głównym celem dofinansowania PFRON do likwidacji barier architektonicznych jest poprawa jakości życia i zwiększenie poziomu integracji społecznej i zawodowej.

Kto może starać się o uzyskanie takiego dofinansowania? Otóż przede wszystkim osoby fizyczne, które posiadają 1 lub 2 stopień niepełnosprawności. Z tych środków nie mogą skorzystać firmy i instytucje.
Chcąc starać się o dofinansowanie należy być zameldowanym w lokalu, w którym bariera architektoniczna ma zostać zlikwidowana oraz jeżeli to nie jest nasz lokal w całości trzeba posiadać zgodę właściciela tego lokalu na niwelację takowej bariery.
Wnioski o dofinansowanie ze środków PFRON można pobrać z MOPS lub PCPR - tam też należy składać wypełnione wnioski, do których należy załączyć: orzeczenie o stanie niepełnosprawności, oświadczenie o wysokości dochodów, zaświadczenie o zameldowaniu, kosztorys na prace związane z likwidacją bariery architektonicznej.

Ile pieniędzy można otrzymać z PFRON? Otóż maksymalna wysokość dofinansowania do likwidacji barier architektonicznych z reguły może wynosić 80 % całkowitych kosztów projektu, ale z drugiej strony nie może to być więcej niż piętnastokrotne przeciętne wynagrodzenie w Polsce w danym roku. W obecnym roku 2015 wielkość dofinansowania może wynosić nawet 95% - to bardzo dużo.
Dofinansowaniem nie mogą być objęte urządzenia, które już wcześniej zostały zakupione w takiego dofinansowania. Nie należy również rozpoczynać jakichkolwiek prac związanych z niwelowaniem danej bariery architektonicznej przed przyznaniem dofinansowania.
Można oczywiście starać się o pomoc w sfinansowaniu pozostałej kwoty przez inne instytucje, w szczególności przez różnego rodzaju fundacje. Co to dokładnie oznacza - bazując na konkretnym przykładzie i zakładając, że cena krzesełka schodowego wynosi około 6 000 zł można otrzymać z PFRON ok 4800 zł, a pozostałą kwotę 1200 zł można starać się sfinansować ze środków fundacji np. "Zdążyć z Pomocą" lub "Polsat".

Po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku o dofinansowanie jest zawierana umowa pomiędzy urzędem miasta lub starostwem a osobą wnioskującą. Umowa określa wielkość dofinansowania oraz czas w jakim należy zakończyć prace związanie w likwidacją bariery.
Po zakończeniu prac należy powiadomić urząd oraz przekazać kosztorys powykonawczy. Środki finansowe najczęściej są przekazywane bezpośrednio do firmy dostarczającej urządzenie.

Przedstawiamy poniżej galerię zdjęć pokazujących krzesełka i platformy schodowe oraz windy dla niepełnosprawnych, których zakup i montaż został dofinansowany przez PFRON.

 

ciekawostki

Jak zrobić windę z krzesełka schodowego?

Krzesełko schodowe powstało z myślą o likwidowaniu barier architektonicznych, z którymi mierzą się osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. ...

zobacz więcej
Krzesełka schodowe do transportu osób po schodach

Schody stanowią barierę architektoniczną, która często uniemożliwia osobom niepełnosprawnym samodzielne poruszanie się po domu. ...

zobacz więcej
Odbiór techniczny windy schodowej

Zgodnie z polskim i europejskim prawem urządzenia do transportu osób, w szczególności osób niepełnosprawnych podlegają pod tzw. "pełny dozór techniczny." ...

zobacz więcej

zobacz wszystkie