Utworzono: 2016-03-09

Niepełnosprawność chorobą cywilizacyjną

Jedną z charakterystycznych cech współczesnej cywilizacji i jej rosnącego poziomu jest zwiększanie się liczby osób, które nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać swoich problemów oraz pokonywać barier architektonicznych na skutek wrodzonych wad organicznych, urazów czy przebytych chorób.

Mamy wiele rodzajów niepełnosprawności:

  • niepełnosprawność wzrokowa,
  • niepełnosprawność słuchowa,
  • niepełnosprawność intelektualna,
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • niepełnosprawność sprzężona (więcej niż jedna).

Ludzie z niepełnosprawnością żyją we wszystkich częściach świata. Ich liczba jest duża i wciąż rośnie. Wskaźnik niepełnosprawności (przynoszący informacje o odsetku osób uznawanych za niepełnosprawne w stosunku do ogółu mieszkańców) z racji odmiennych definicji prawnych w poszczególnych krajach waha się od kilku do kilkunastu procent w stosunku do pełnosprawnej części społeczeństwa.

Niepełnosprawność często uniemożliwia samodzielne egzystowanie danej jednostki.
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak różnorodne problemy dotykają ludzi z niepełnosprawnością: w porozumiewaniu się, przepływie informacji i komunikacji interpersonalnej, związane z nieczytelnymi napisami czy brakiem sygnalizacji na przejściach dla pieszych, zmianą pogody czy choćby brakiem pomocy osób trzecich.

Według danych GUS, w naszym kraju żyje ponad 5 mln osób niepełnosprawnych. Większość z nich podziela pogląd, że sytuacja niepełnosprawnych, na i tak trudnym rynku pracy, jest dramatyczna. Sytuacja tych osób powinna się poprawić, niestety urzędy i instytucje w Polsce są nieprzygotowane do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Brakuje dla nich podjazdów, wind i toalet. Osoby na wózkach nie mają możliwości wjazdu do większości środków komunikacji miejskiej, także instytucji i urzędów, trudno poruszać się im po dworcach. Nawet jeśli oferuje im się pracę, to głównie w charakterze sprzątaczek, pracowników technicznych, biurowych czy ewentualnie obsługi komputera. Większość niepełnosprawnych zadowala i taka praca. Niestety, bariery, jakie napotykają, sprawiają, że tylko 4 proc. niepełnosprawnych udaje się skończyć wyższe studia. Większość ma wykształcenie podstawowe i zawodowe. Jedną z przyczyn są kłopoty ze zwykłym dotarciem do szkoły. Mało kto zdaje sobie sprawę, że niepełnosprawni mają duże możliwości rozwoju, trzeba im tylko stworzyć odpowiednie warunki. W obiegowej opinii osoby upośledzone umysłowo nie potrafią ocenić swojej sytuacji, można je więc traktować przedmiotowo. Tymczasem osoby te często bardzo boleśnie odczuwają wykluczenie i obojętność.

Konieczność przystosowania środowiska do potrzeb jego użytkowników nie powinna budzić wątpliwości. Za bezsprzeczną należy także uznać kwestię, że każdy, zarówno razem, jak i z osobna, może sprawić, że otoczenie będzie przyjazne człowiekowi.

Niepełnosprawność nie musi być czymś innym i nieznanym, co dyskredytuje. Czasem wystarczy się uśmiechnąć i życzliwie zaproponować pomoc. Innym razem – nie parkować na miejscu zastrzeżonym dla pojazdu osób z niepełnosprawnością.

 

ciekawostki

Krzesełka schodowe do transportu osób po schodach

Schody stanowią barierę architektoniczną, która często uniemożliwia osobom niepełnosprawnym samodzielne poruszanie się po domu." ...

zobacz więcej
Odbiór techniczny windy schodowej

Zgodnie z polskim i europejskim prawem urządzenia do transportu osób, w szczególności osób niepełnosprawnych podlegają pod tzw. "pełny dozór techniczny." ...

zobacz więcej
Jak pokonać schody z wózkiem inwalidzkim - cena windy dla niepełnosprawnych

Osoby w pełni sprawne nawet nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele schodów pokonują codziennie. Kilka stopni w pracy lub szkole, dwa stopnie schodów do sklepu spożywczego lub nawet ze ...

zobacz więcej

zobacz wszystkie