Utworzono: 2016-03-09

Niepełnosprawność chorobą cywilizacyjną

Jedną z charakterystycznych cech współczesnej cywilizacji i jej rosnącego poziomu jest zwiększanie się liczby osób, które nie są w stanie samodzielnie rozwiązywać swoich problemów oraz pokonywać barier architektonicznych na skutek wrodzonych wad organicznych, urazów czy przebytych chorób.

Mamy wiele rodzajów niepełnosprawności:

  • niepełnosprawność wzrokowa,
  • niepełnosprawność słuchowa,
  • niepełnosprawność intelektualna,
  • niepełnosprawność ruchowa,
  • niepełnosprawność sprzężona (więcej niż jedna).

Ludzie z niepełnosprawnością żyją we wszystkich częściach świata. Ich liczba jest duża i wciąż rośnie. Wskaźnik niepełnosprawności (przynoszący informacje o odsetku osób uznawanych za niepełnosprawne w stosunku do ogółu mieszkańców) z racji odmiennych definicji prawnych w poszczególnych krajach waha się od kilku do kilkunastu procent w stosunku do pełnosprawnej części społeczeństwa.

Niepełnosprawność często uniemożliwia samodzielne egzystowanie danej jednostki.
Mało kto zdaje sobie sprawę z tego, jak różnorodne problemy dotykają ludzi z niepełnosprawnością: w porozumiewaniu się, przepływie informacji i komunikacji interpersonalnej, związane z nieczytelnymi napisami czy brakiem sygnalizacji na przejściach dla pieszych, zmianą pogody czy choćby brakiem pomocy osób trzecich.

Według danych GUS, w naszym kraju żyje ponad 5 mln osób niepełnosprawnych. Większość z nich podziela pogląd, że sytuacja niepełnosprawnych, na i tak trudnym rynku pracy, jest dramatyczna. Sytuacja tych osób powinna się poprawić, niestety urzędy i instytucje w Polsce są nieprzygotowane do zatrudniania osób niepełnosprawnych. Brakuje dla nich podjazdów, wind i toalet. Osoby na wózkach nie mają możliwości wjazdu do większości środków komunikacji miejskiej, także instytucji i urzędów, trudno poruszać się im po dworcach. Nawet jeśli oferuje im się pracę, to głównie w charakterze sprzątaczek, pracowników technicznych, biurowych czy ewentualnie obsługi komputera. Większość niepełnosprawnych zadowala i taka praca. Niestety, bariery, jakie napotykają, sprawiają, że tylko 4 proc. niepełnosprawnych udaje się skończyć wyższe studia. Większość ma wykształcenie podstawowe i zawodowe. Jedną z przyczyn są kłopoty ze zwykłym dotarciem do szkoły. Mało kto zdaje sobie sprawę, że niepełnosprawni mają duże możliwości rozwoju, trzeba im tylko stworzyć odpowiednie warunki. W obiegowej opinii osoby upośledzone umysłowo nie potrafią ocenić swojej sytuacji, można je więc traktować przedmiotowo. Tymczasem osoby te często bardzo boleśnie odczuwają wykluczenie i obojętność.

Konieczność przystosowania środowiska do potrzeb jego użytkowników nie powinna budzić wątpliwości. Za bezsprzeczną należy także uznać kwestię, że każdy, zarówno razem, jak i z osobna, może sprawić, że otoczenie będzie przyjazne człowiekowi.

Niepełnosprawność nie musi być czymś innym i nieznanym, co dyskredytuje. Czasem wystarczy się uśmiechnąć i życzliwie zaproponować pomoc. Innym razem – nie parkować na miejscu zastrzeżonym dla pojazdu osób z niepełnosprawnością.

 

ciekawostki

Jak zrobić windę z krzesełka schodowego?

Krzesełko schodowe powstało z myślą o likwidowaniu barier architektonicznych, z którymi mierzą się osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. ...

zobacz więcej
Krzesełka schodowe do transportu osób po schodach

Schody stanowią barierę architektoniczną, która często uniemożliwia osobom niepełnosprawnym samodzielne poruszanie się po domu. ...

zobacz więcej
Odbiór techniczny windy schodowej

Zgodnie z polskim i europejskim prawem urządzenia do transportu osób, w szczególności osób niepełnosprawnych podlegają pod tzw. "pełny dozór techniczny." ...

zobacz więcej

zobacz wszystkie