Utworzono: 2016-03-09

Skąd wziąć pieniądze na likwidację barier architektonicznych?

O różnych urządzeniach dźwigowych, służących do likwidacji barier architektonicznych i transportu osób starszych i niepełnosprawnych pisaliśmy już wielokrotnie. Jednak zapewne równie często pojawia się pytanie - skąd wziąć środki na sfinansowanie takiego urządzenia, tym bardziej, że czasami ceny wind dla niepełnosprawnych są dosyć duże?

Krzesełko schodowe zakupione ze środków PFON Można oczywiście rozbić świnkę skarbonkę, zebrać pieniądze wśród rodziny (pisaliśmy o tym w związku z Dniem Matki i zbliżającym się Dniem Ojca), można też wziąć kredyt, bądź kupić windę schodową na raty. Jest jednak jeszcze jedno rozwiązanie, o którym nie każdy wie – można starać się o dofinansowanie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej (MOPS) lub Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie (PCPR) zlokalizowanym w miejscu zameldowania wnioskodawcy. Pod tym linkiem można znaleźć listę regionalnych PCPR.
Oba te ośrodki mogą przyznać fundusze na likwidację barier architektonicznych, a tym samy do przystosowania miejsca zamieszkania osoby niepełnosprawnej. Przez bariery architektoniczne należy rozumieć różnego rodzaju utrudnienia - które mogą występować w budynku lub jego okolicy, które ze względu na rozwiązania techniczne lub konstrukcyjne uniemożliwiają lub utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.
Dofinansowanie może obejmować zarówno sprzęt (krzesełko schodowe, platformę schodową, bądź schodołaz), ale również prace związane z ich montażem i dostosowaniem budowlanym. Wysokość tego dofinansowania może maksymalnie wynosić do 80% wartości sprzętu oraz wykonywanych prac, nie więcej jednak niż do wysokości piętnastokrotnego przeciętnego wynagrodzenia.

Warto wiedzieć, że dofinansowanie dotyczy tylko i wyłącznie osób prywatnych, które by ubiegać się o dofinansowanie muszą złożyć stosowne dokumenty:

 • » Orzeczenie o niepełnosprawności (w przypadku dzieci i młodzieży w wieku do lat 16) lub stopniu niepełnosprawności
 • » Dokument stanowiący podstawę prawną zameldowania w lokalu, w którym ma nastąpić likwidacja barier
 • » Kosztorys na zakup urządzenia do likwidacji barier lub projekt i kosztorys inwestorski z firmy budowlanej
 • » Zezwolenie właściciela budynku na wykonanie prac związanych z likwidacją barier
 • » Wypełniony wniosek o przyznanie dofinansowania (dostępne w każdym PCPR/MOPS)
 • Po przyznaniu dofinansowania niezbędne jest podpisanie umowy, dokonanie zakupu oraz przedstawienie faktury vat z odroczonym terminem płatności. Z doświadczenia wiemy, że procedury w różnych ośrodkach mogą różnić się między sobą, w związku z tym najlepiej zapytać w swoim urzędzie i doprecyzować jakie dokumenty i w jakich terminach muszą zostać dostarczone.
  Po więcej szczegółowych informacji zapraszamy na naszą stronę z obszernym artykułem dotyczącym dofinansowań do likwidacji barier architektonicznych.

  Bardzo często, szczególnie w przypadku dofinansowań dla dzieci płatnikiem części należności są różnego rodzaju fundacje, jak np.: "Zdążyć z Pomocą" czy "Fundacja Polsat". Warto o tym wiedzieć i nie załąmywać rąk jeżeli nie mamy wystarczających środków finansowych na tzw. "wkład własny".

  Warto również pamiętać, iż o pomoc w dofinansowaniu można zwrócić się zupełnie niezależnie do Urzędu Miasta lub Urzędu Gminy, które również posiadają środki na pomoc osobom niepełnosprawnym.

 

ciekawostki

Jak zrobić windę z krzesełka schodowego?

Krzesełko schodowe powstało z myślą o likwidowaniu barier architektonicznych, z którymi mierzą się osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. ...

zobacz więcej
Krzesełka schodowe do transportu osób po schodach

Schody stanowią barierę architektoniczną, która często uniemożliwia osobom niepełnosprawnym samodzielne poruszanie się po domu. ...

zobacz więcej
Odbiór techniczny windy schodowej

Zgodnie z polskim i europejskim prawem urządzenia do transportu osób, w szczególności osób niepełnosprawnych podlegają pod tzw. "pełny dozór techniczny." ...

zobacz więcej

zobacz wszystkie