Utworzono: 2016-03-09

Bariery architektoniczne i ich likwidowanie

Niepełnosprawni na co dzień spotykają się z licznymi barierami architektonicznymi. Są to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Jedną z podstawowych barier ograniczających w naszym kraju aktywność i samodzielność osób z niepełnosprawnością są nadal budynki użyteczności publicznej, np. urzędy istotne w życiu każdego obywatela, ale również placówki życia kulturalnego (kina, teatry, sale koncertowe), ośrodki wypoczynku, restauracje, kawiarnie, a oprócz nich środki transportu publicznego. Dla osoby mającej problemy z poruszaniem się (czyli o kulach lub na wózku inwalidzkim), ale także dla osoby starszej czy też matki z dzieckiem wejście w infrastrukturę życia publicznego, np. przemieszczanie się lub załatwianie spraw w urzędzie, jest ciągle wielkim wyzwaniem. Problemy mają także osoby niewidome, niedowidzące, głuchonieme oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Wymienić można wiele przeszkód, które musi pokonać człowiek niepełnosprawny wychodzący poza próg własnego domu: zbyt wysokie krawężniki, brak ramp i podjazdów, niewłaściwe przystosowanie schodów czy śliskie powierzchnie. W domach także powstają różne bariery np. strome schody czy za mała szerokość drzwi dla osób na wózkach inwalidzkich.

Ogólna dostępność przestrzeni miejskiej jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na to czy osoby ze specjalnymi potrzebami są społecznie aktywne. Dostępne i przyjazne środowisko dla osób z niepełnosprawnością to przede wszystkim dostępne środki transportu publicznego, niskie krawężniki, platformy, windy czy rampy. Są to główne czynniki decydujące o tym, czy osoba niewidoma lub poruszająca się na wózku będzie mimowolnym więźniem swojego domu czy też pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.

Zaakceptowanie sytuacji, w której tworzone będą nowe bariery funkcjonalne dla osób niepełnosprawnych, stanowi przejaw dyskryminacji, której skutkiem będzie wykluczenie wskazanej grupy osób z możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

 

ciekawostki

Jak pokonać schody z wózkiem inwalidzkim - cena windy dla niepełnosprawnych

Osoby w pełni sprawne nawet nie zdają sobie sprawy z tego jak wiele schodów pokonują codziennie. Kilka stopni w pracy lub szkole, dwa stopnie schodów do sklepu spożywczego lub nawet ze ...

zobacz więcej
Zewnętrzne windy dla niepełnosprawnych

Jeżeli jesteś osobą mającą trudności z samodzielnym poruszaniem się lub znasz taką osobę i chcesz jej pomóc to zapewne już nieraz rozważałeś temat zniwelowania istniejącej barier ...

zobacz więcej
Krzesło dźwigowe Acorn Superglide 130

Windy przyschodowe są to urządzenia wykorzystywane do przemieszczania osób niepełnosprawnych i starszych wzdłuż schodów. Dosyć często korzystają z tych urządzeń (krzesełek dźwigowy ...

zobacz więcej

zobacz wszystkie