Utworzono: 2016-03-09

Bariery architektoniczne i ich likwidowanie

Niepełnosprawni na co dzień spotykają się z licznymi barierami architektonicznymi. Są to wszelkie utrudnienia występujące w budynku i jego najbliższej okolicy, które ze względu na rozwiązania konstrukcyjne lub warunki użytkowania uniemożliwiają lub znacznie utrudniają swobodę ruchu osobom niepełnosprawnym.

Jedną z podstawowych barier ograniczających w naszym kraju aktywność i samodzielność osób z niepełnosprawnością są nadal budynki użyteczności publicznej, np. urzędy istotne w życiu każdego obywatela, ale również placówki życia kulturalnego (kina, teatry, sale koncertowe), ośrodki wypoczynku, restauracje, kawiarnie, a oprócz nich środki transportu publicznego. Dla osoby mającej problemy z poruszaniem się (czyli o kulach lub na wózku inwalidzkim), ale także dla osoby starszej czy też matki z dzieckiem wejście w infrastrukturę życia publicznego, np. przemieszczanie się lub załatwianie spraw w urzędzie, jest ciągle wielkim wyzwaniem. Problemy mają także osoby niewidome, niedowidzące, głuchonieme oraz z niepełnosprawnością intelektualną. Wymienić można wiele przeszkód, które musi pokonać człowiek niepełnosprawny wychodzący poza próg własnego domu: zbyt wysokie krawężniki, brak ramp i podjazdów, niewłaściwe przystosowanie schodów czy śliskie powierzchnie. W domach także powstają różne bariery np. strome schody czy za mała szerokość drzwi dla osób na wózkach inwalidzkich.

Ogólna dostępność przestrzeni miejskiej jest jednym z najważniejszych czynników, które wpływają na to czy osoby ze specjalnymi potrzebami są społecznie aktywne. Dostępne i przyjazne środowisko dla osób z niepełnosprawnością to przede wszystkim dostępne środki transportu publicznego, niskie krawężniki, platformy, windy czy rampy. Są to główne czynniki decydujące o tym, czy osoba niewidoma lub poruszająca się na wózku będzie mimowolnym więźniem swojego domu czy też pełnoprawnym członkiem społeczeństwa.

Zaakceptowanie sytuacji, w której tworzone będą nowe bariery funkcjonalne dla osób niepełnosprawnych, stanowi przejaw dyskryminacji, której skutkiem będzie wykluczenie wskazanej grupy osób z możliwości aktywnego uczestniczenia w życiu społecznym.

 

ciekawostki

Jak zrobić windę z krzesełka schodowego?

Krzesełko schodowe powstało z myślą o likwidowaniu barier architektonicznych, z którymi mierzą się osoby niepełnosprawne i w podeszłym wieku. ...

zobacz więcej
Krzesełka schodowe do transportu osób po schodach

Schody stanowią barierę architektoniczną, która często uniemożliwia osobom niepełnosprawnym samodzielne poruszanie się po domu. ...

zobacz więcej
Odbiór techniczny windy schodowej

Zgodnie z polskim i europejskim prawem urządzenia do transportu osób, w szczególności osób niepełnosprawnych podlegają pod tzw. "pełny dozór techniczny." ...

zobacz więcej

zobacz wszystkie